Welcome to the Welsh Zero Carbon Hub, the home for best practice advice and collaboration in social housing retrofit and new build delivery.

This site is currently under construction. We expect to be hosting content from the beginning of 2024.

In the meantime, please direct all enquiries to info@zerocarbonhwb.cymru. If you'd like to be informed of any updates, please complete this form.

Croeso i Hwb Carbon Sero Cymru, y cartref ar gyfer cyngor arfer gorau a chydweithio ym maes ôl-osod tai cymdeithasol a darparu adeiladau newydd.

Mae'r safle hwn yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd. Disgwyliwn fod yn cynnal cynnwys o ddechrau 2024.

Yn y cyfamser, cyfeiriwch bob ymholiad at info@zerocarbonhwb.cymru. Os hoffech gael gwybod am unrhyw ddiweddariadau, llenwch y ffurflen hon.

Good Homes Alliance logo Sero logo Trustmark logo Energy Saving Trust logo